Начало
Четвъртък, 29 Септ 2016

Нашите каузи

Нашата позиция

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Становище на „Каритас България“ относно предложените промени, свързани със социалната услуга „Приют“
„Каритас България“ излезе със становище по повод обявения за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Коментарите и препоръките, изложени в Становището, касаят социалната услуга „Приют“....
Правата на възрастните хора трябва да бъдат защитавани
Правата на възрастните хора трябва да бъдат защитавани, нужно е да се насърчава активното им участие в обществото, като се противодейства на "културата на изхвърлянето", която преценява хората единствено според техния производствен капацитет - сподели архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател н...
Становище на „Каритас България“ и БЧК, касаещо Проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Активно включване“
Каритас България“ и Българския червен кръст излязоха с общо становище, касаещо Проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Активно включване“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Становището е свързано с интегрираните медико-социални грижи, специалистите, които ги предо...
„Каритас България“ и партньорски организации излязоха с общо становище по проектонаредбата за Споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила
„Каритас България“, ВКБООН, БЧК, Българскят съвет за бежанци и мигранти, Българскят хелзинкски комитет, Съветът на жените бежанки в България и Международната организация по миграция в България излязоха с общо становище, касаещо проекта на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекра...
"Каритас" за възрастните хора
Като част от междуведомствената работна група към МТСП за разработване на проект на План за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, „Каритас България”, в партньорство с Българския Червен кръст, Института за социални услуги в общността и гражданс...

Нашата кампания

Новини от нашата мрежа

В подкрепа на семейството

В подкрепа на семейството

Епископската конференция на Католическата църква в България застава зад европейската гражданска инициатива за защита на брака и семейството „Мама, татко и деца“. Инициативата има за цел да се защити най-малката социална единица – семейството, и призовава ЕС да приеме уникална законодателна...

21 Септ 2016 Новини от "Каритас България"

Read more

1 225 лв. е набраната сума в подкрепа на възрастните хора, чрез инициативата „Вместо букет, дари за възрастен човек“

1 225 лв. е набраната сума в подкрепа на възрастните хора, чрез инициативата „Вместо букет, дари за възрастен човек“

1 225 лв. бяха набрани за каузата на „Каритас” - „Домашни грижи за възрастни и болни хора“, по време на сватбената церемония на Камелия и Кристиан Паташеви, която се състоя на 11 септември 2016 г. Младото семейство прикани своите гости и приятели сумите, които са отделили за букети, да бъд...

16 Септ 2016 Новини от "Каритас България"

Read more

Близостта е в общуването

Близостта е в общуването

Сами. В притихналата стая. С полуизбледнелите спомени, които сега са единствената им реалност. Единственият им живот. Тих, лек и бавен. Приласкаван от самотата, тази ставаща все по-близка стара приятелка. Стара, почти колкото и те се чувстват. Гарниран с упорито настанилата се в дните им у...

15 Септ 2016 Новини от "Каритас България"

Read more